Janez Nepomuk Primic

torek, 23. aprila 2013
Želimlje

V torek, 23. aprila 2013, si bomo v Majcnovi dvorani ogledali predstavo o Janezu Nepomuku Primcu.