Kolokvij za olimpijado

petek, 13. januarja 2017
Ljubljana

Pet naših dijakov se bo 13. 1. 2017 na FKKT udeležilo kolokvija za morebitno udeležbo na olimpijadi iz kemije na Tajskem.