Podelitev spričeval

torek, 24. junija 2014
Želimlje

Ob koncu pouka bomo 24. junija 2014 podelili spričevala in priznanja. Dijaki bodo spričevala iz rok razrednikov prejeli v matičnih učilnicah.