Slovo maturantov 2011

četrtek, 29. september 2011
Želimlje

Za maturante, ki so v preteklem šolskem letu zaključili izobraževanje na naši šoli, pripravljamo slovo 29. septembra 2011 ob 16.30. Vabila bodo prejeli po pošti.