Matura 2024

Na Gimnaziji Želimlje so tudi v tem šolskem letu vsi maturanti uspešno zaklučili 4. letnik in odšli na maturo. Tudi matura je bila 100 % uspešna. Maturanti so zbrali povprečno 22.87 točke, 6 (8,45 %) med 71 maturanti pa je bilo zlatih. Ena maturantka zaradi zdravstvenih težav ni opravljala celotne mature v spomladanskem roku in bo preostala ustna izpita opravila v jesenskem roku.

Zlati maturanti so: Val Bajc (30), Hana Debeljak (30), Maja Lenarčič (30), Janez Nagode (31), Lucija Vrbinc (31) in Bruno Žižmund (33).

Naši maturanti so od republiških povprečij najbolj odstopali pri nemščini, geografiji in matematiki.

Čestitamo in želimo čim bolj uspešen vpis na fakultete!

Skip to content