Vpis

V skladu s Pogodbo o koncesiji na Gimnaziji Želimlje vpisujemo največ tri oddelke prvošolcev. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo merila, ki jih je izdal minister za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 115/03 in 65/05).

Pri vpisu v prvi letnik za šolsko leto 2019/2020 vpisujemo dva oddelka prvošolcev.

Tisti, ki imate težave pri izračunu točk, si lahko pomagate s spodnjo tabelo. V tabelo smo vnesli najboljši rezultat (same petice), ki prinaša 175 točk. Seveda pa za vpis na Gimnazijo Želimlje še zdaleč niso potrebne vse točke.

Vpis 2019

Za šolsko leto 2019/20 bomo razpisali dva oddelka za prvošolce, t.j. 56 prostih mest. Spodnji razpored je narejen na osnovi dosedaj zbranih točk (7. in 8. razred). Največje število točk, ki so jih kandidati lahko zbrali do sedaj je 120.

 

Trenutno stanje prijav (stanje: 23. 4. 2019):
———————————————
120 točk – 1.-15. mesto
119 točk – 16.-25. mesto
118 točk – 26.-37. mesto
117 točk – 38.-44. mesto
116 točk – 45.-52. mesto
115 točk – 53.-57. mesto
114 točk – 58. mesto
113 točk – 59.-60. mesto
112 točk – ——
111 točk – ——
110 točk – 61. mesto
109 točk – ——
108 točk – 62.-63. mesto
107 točk – 64. mesto
106 točk – 65. mesto
105 točk – 66. mesto

Več kandidatov v teh dneh pridobiva tudi odločbe o usmeritvi (posebne potrebe) in vsaj pri treh izgleda, da bodo s pomočjo tega ukrepa pridobila toliko točk (pribl. 117 ), da vpis za njih ne bi smel biti težava. Če bo temu res tako, bo to pomenilo, da bi trenutno uvrščeni na prvih 56 mest morali imeti 116 točk ali več, morda tudi eden izmed tistih, ki so jih zbrali 115.

Kandidatom, ki so do sedaj zbrali 110 ali manj točk, svetujemo prenos prijave na drugo šolo, tistim, ki so zbrali od 111 do 115 točk pa razmislek, kako in kaj naprej, saj je vpis močno odvisen od letošnjih ocen kandidatov.

Informacije o številu prijav na slovenskih srednjih šolah najdete na straneh šolskega ministrstva (tukaj).

Za več informacij se obrnite na ravnatelja gimnazije Petra Polca (01/4702 104; 031/334 121; zelimlje@zelimlje.si).

Vsi, ki se zanimate za vpis v Dom Janeza Boska (dijaški dom), se za informacije o vpisu v dijaški dom obrnite na ravnatelja Petra Končana (telefon: 040/367 131).

 

Tabela za preračun točk

Tabela za preračun točk