Profesorji

Slovenščina

Eva Lajevec (4. l.)
Jana Poljšak (1. a in 1. b ter 2. l.)
Aleš Vrbovšek (1. c ter 3. l.)

Matematika

Tjaša Novak Lavriša (4. l. ter 1. a in 1. b)
Urška Ogrinc (3. l. ter 1. c)
Benjamin Tomažič (2. l.)

Angleški jezik

mag. Julijana Mary Dolenšek Vode (4. l. ter 3. a in 3. c)
Barbara Hvala Pelicon (1. in 2. l.)
Barbara Novak (3. b)

Nemški jezik

Marjeta Kranjec (2. in 3. l.)
Barbara Novak (1. in 4. l.)
Petra Živec (porodniška)

Zgodovina

mag. Jurij Pavel Emeršič

Vera in kultura

Peter Končan (1. in 4. l.)
Gašper Otrin (3. l.)
Ciril Slapšak (2. l.)

Športna vzgoja

Štefan Arh (1., 2. in 4. l.)
Gregor Vodenik (1. in 3. l.)
Mija Vodenik (2., 3. in 4. l.)

Latinščina

Eva Lajevec

Glasba

Oliva Černeha

Likovna umetnost

mag. Tjaša Celestina

Geografija

Tina Šlajpah

Biologija

Petra Zavašnik (2. l.)
Vida Šinkovec (1., 3. in 4. l.)

Kemija

mag. Nataša Svetina

Fizika

Peter Šlajpah

Psihologija

Estera Papotnik Štokar

Španščina

Lidija Bavec

Filozofija

dr. Janez Vodičar

Informatika

Benjamin Tomažič

Laboranta

Benjamin Tomažič (fiz)
Petra Zavašnik (kem/bio)

Svetovalno delo

Peter Polc
Špela Potočnik