Profesorji

Slovenščina

Eva Lajevec (1. l. in 2. c)
Jana Poljšak (2. a in 2. b ter 3. l.)
Aleš Vrbovšek (4. l.)

Matematika

Tjaša Novak Lavriša (1. in 2.  l.)
Urška Ogrinc (4. l.)
Benjamin Tomažič (3. l.)

Angleški jezik

mag. Julijana Mary Dolenšek Vode (1. l. ter 4. a in 4. c)
Ana Špan Česen (2. in 3. l. ter 4. b)

Nemški jezik

Marjeta Kranjec (3. in 4. l.)
Barbara Novak (1. in 2. l.)

Zgodovina

Aleš Vrbovšek (1. l.)
mag. Jurij Pavel Emeršič (2., 3. in 4. l.)

Vera in kultura

Peter Končan (1. in 4. l.)
mag. Jurij Pavel Emeršič (2. l.)
Gašper Otrin (3. l.)

Športna vzgoja

Štefan Arh (1., 2. in 3. l.)
Gregor Vodenik (2. l, 3. a in 4. l.)
Petra Tomažin (1. l., 3. b in 4. l.)

Latinščina

Eva Lajevec

Glasba

Oliva Černeha

Likovna umetnost

Jure Plavec

Geografija

Tina Šlajpah

Biologija

Vida Šinkovec

Kemija

mag. Nataša Svetina

Fizika

Peter Šlajpah

Psihologija

Estera Papotnik Štokar

Španščina

Lidija Bavec

Filozofija

dr. Janez Vodičar

Sociologija

Branko Koderman

Informatika

Benjamin Tomažič

Laboranta

Benjamin Tomažič (fiz)
Sara Gačnik (kem/bio)

Svetovalno delo

Peter Polc
Špela Potočnik