Profesorji

 

Slovenščina

Eva Lajevec (2. l. in 3. c)
David Križman (3. a in 3. b ter 4. l.)
Aleš Vrbovšek (1. l.)

Matematika

Tjaša Novak Lavriša (2. in 3.  l.)
Urška Ogrinc (1. l.)
Benjamin Tomažič (4. l.)

Angleški jezik

Urška Mejač (1. in 2. l.)
Ana Špan Česen (3. in 4. l.)

Nemški jezik

Marjeta Kranjec (1. in 4. l.)
Barbara Novak (2. in 3. l.)

Zgodovina

Aleš Vrbovšek (1. l.)
mag. Jurij Pavel Emeršič (2., 3. in 4. l.)

Vera in kultura

Klemen Balažič (4. l.)
mag. Jurij Pavel Emeršič (2. l.)
dr. Urška Lampret (1. in 3. l.)

Športna vzgoja

Štefan Arh (2., 3. in 4. l.)
Gregor Vodenik (1. l, 3. a in 4. l.)
Petra Tomažin (1. l. in 2. l.)

Latinščina

Eva Lajevec

Glasba

Oliva Černeha

Likovna umetnost

Jure Plavec

Geografija

Tina Šlajpah

Biologija

Sara Gačnik
Vida Šinkovec

Kemija

mag. Nataša Svetina

Fizika

Peter Šlajpah

Psihologija

Estera Papotnik Štokar

Španščina

Lidija Bavec Flotta

Filozofija

dr. Janez Vodičar

Informatika

Benjamin Tomažič

Laboranta

Sara Gačnik (kem in bio – 2.-4. l.)
Urška Mejač (bio – 1. l.)
Urška Ogrinc (fiz)

Svetovalno delo

Estera Papotnik Štokar
Peter Polc
Špela Potočnik