Geografija – maturanti

petek, 23. aprila 2021

Maturantska geografska skupina, ki še ni izvedla terenskih vaj, ki so predvidene za maturo, bo to nalogo opravila 15. 3. 2021. Več informacij jim bo posredovala profesorica geografije.