Matura 2020

Vsi naši maturanti so uspešno zaključili 4. letnik in uspešno opravili maturo na spomladanskem roku. Povprečno so zbrali 22,40 točk (v RS 20,35 točk). Trije maturanti so se pozlatili. Maturanti so od slovenskih povprečij nabolj pozitivno odstopali pri matematiki, nemščini in kemiji.

Skip to content