Mrežni plan

četrtek, 04. junij 2020

Kdaj so pisna preverjanja za oceno v drugem ocenjevalnem obdobju lahko najdeten na gimnazijski podstrani s koledarji.