Učbeniški sklad

ponedeljek, 02. avgusta 2021

Dijaki bodočega 2., 3. in 4. letnika v mesecu juniju prejmejo obvestilo o učbeniškem skladu po e-pošti. Ne sme se pozabiti na rok, do katerega je potrebno oddati naročilo.