Vpis v prvi letnik

četrtek, 22. avgust 2019

Predvidoma bomo po 2. roku popravnih izpitov (okrog 22. 8. 2019) sprejeli še nekaj prvošolcev. Ker imajo dijaki, ki so v tem šolskem letu obiskovali 1. letnik na Gimnaziji Želimlje še kar nekaj popravnih izpitov, v juliju sprejetim 56 bodočim prvošolcem nismo dodali nobenega novega.