Dijaki 2018/2019

1. a razred (razredničarka: Tina Šlajpah)

3. vrsta*: Favstina Plavčak, Matic Snoj, Gregor Kavčič, Anej Anžič, Svit Pekle Golež, Miha Rovtar, Andrej Merše, Klemen Kavčnik, Erik Robert Gačnik, Lovro Jereb, Andraž Snedec.
2. vrsta*: razredničarka, Mojca Dolenc, Beno Krnc, Matjaž Bregar, Vojko Hysz, Ruben Furlan, Gašper Mali, Meta Drobnič, Manca Vertačnik, Nika Valič, Neža Dulc, Maja Levstek, Ema Čop.
1. vrsta*: Kristina Čepon, Marta Lajevec, Neža Govekar, Katarina Jereb, Klara Levec, Klara Štukelj, Lina Lukan Lapornik, Kaya Gačnik, Nika Hren.

1. b razred (razredničarka: Jana Poljšak)

3. vrsta*: Monika Rudolf, Liza Vidic, Mirjam Gril, Lara Intihar, Nina Sket, Pija Trontelj, Sara Prijatelj, Špela Hribar, Ana Strah, Katarina Švigelj, Loti Vita Rep, Katja Indihar.
2. vrsta*: Jera Grm, Nives Božič, Urša Škarja, razredničarka, Ana Valič, Neli Markelj, Tinkara Kovač, Jerneja Kušar, Lara Pungartnik, Ana Sagadin, Zoja Horvat.
1. vrsta*: Jernej Gumilar, Ambrož Kastelic, Jakob Pintar, Tit Merhar, Mark Gazvoda, Jakob Erhartič, Anže Prijatelj, Manca Ozimek, Tinkara Perhaj, Nadja Kranjc.


1. c razred (razrednik: Štefan Arh)

3. vrsta*: Lucija Sara Jakše, Neža Zupančič, Maša Verbič, Jernej Antloga, Jerica Kocjančič, Katarina Zore, Joshua William Moolman, Klara Kadunc, Aljaž Smolič, Zala Kosmač, Viviana Horvat, Tinkara Žukovec, Gregor Bučar, Žan Mark Verlič, Tobija Kikelj.
2. vrsta*: Uršula Filipič, Petra Uršič, Neža Zvonar, Ana Mate, Urša Lajevec, Nejc Markač, Sara Bevc, Dominik Ušeničnik, Jan Oblak.
1. vrsta*: Eva Gabrijel, Maja Bogataj, Marija Ana Klančar, Živa Horvat, Zala Jagodic, Neža Kavčič, Ema Nagode, Nadja Padar, razrednik.

2. a razred (razredničarka: Mija Vodenik)

4. vrsta*: Lenart Polc, Timotej Mavrek, Jan Gračner, Anja Blokar Islamović, Filip Orešnik, Anja Klinc, Val Bergel Pogačnik.
3. vrsta*: razredničarka, Rahela Muri, Nina Šoštar Pribožič, Katja Primožič, Eva Ravbar, Sara Blatnik, Klara Perhaj, Nika Martinčič, Maša Marolt, Alenka Lahajner, Klarisa Kepic.
2. vrsta*: Lenart Ponikvar, Lenart Močenik, Tine Mlinar, Lenart Kafol, Metka Vrbinc, Nuša Pekovec, Natalija Debelak.
1. vrsta*: Matej Strehar, Anamarija Kelenc, Julija Žgur, Maša Karničar, Marija Jezeršek, Lucija Berčan, Ines Topolnik, Rok Žagar.

2. b razred (razrednik: Benjamin Tomažič)

3. vrsta*: Uršula Vončina, Katarina Pivk, Barbara Kocmur, Barbara Bučar, Teja Cukor, Nika Tolar, Mark Rudolf, Matej Hodnik, Urban Šifrar, Luka Gumilar, razrednik.
2. vrsta*: Katarina Klobučar, Klara Robida, Monika Mohar, Katrina Šuštar, Tara Jakopič Stojc, Ana Malovrh, Katarina Vrbinc, Nik Jereb, Jernej Kranjc, Karel Cerovšek, Borut Jordan, Neža Levec, Petra Vinčič.
1. vrsta*: Tina Šebenik, Jona Škrjanc, Nika Kranjc, Tonka Kocjančič, Klara Bartol, Sara Mihalič, Zala Končan, Beti Dovžan, Katja Urankar.

3. a razred (razredničarka: Urška Ogrinc)

3. vrsta*: Loti Špes, Janja Lenič, Ema Meglaj, Tjaša Brulc, Mark Braniselj, Andrej Jelenc, Andraž Krnc, Dora Krišelj, razredničarka, Neža Jarc, Tea Dovič.
2. vrsta*: Alja Kos, Peter Rovtar, Peter Ribič, Gabrijel Okorn, Andraž Lajevec, Rebeka Kerin, Jan Remic, Marija Debeljak.
1. vrsta*: Ana Marinko, Aleksandra Peterka, Maja Jurca, Danijela Bec, Neža Pavlinič, Natalija Oblak, Judita Kerin, Nastja Ovniček.

3. b razred (razrednik: Aleš Vrbovšek)

3. vrsta*: Zoja Lovšin, Maša Menegatti, Meta Ažbe, Florentina Mihelič, Ivana Kikelj, Katarina Ahčin, Zala Kojek, Lara Blatnik, Doroteja Fajdiga, Tadeja Pugelj, Peter Brodnik, Urh Ušeničnik, Gabriel Klančar.
2. vrsta*: Meta Repe, Pavlina Košir, Neža Graj, Marta Bevc, Maruša Rejc, Klara Potočnik, Špela Čotić, Ana Babič, Manca Kolić, Matej Matos, Martin Ješe Sulcer, razrednik.
1. vrsta*: Gal Vid Verlič, Bor Gazvoda, Nejc Tomšič, Sebastijan Trojer, Martin Žust, Andrej Čop.

3. c razred (razrednik: Jure Emeršič)

3. vrsta*: Lovro Kokalj, David Kastelic, David Črtalič, Jernej Simončič, Matic Janežič, Janez Marinčič, Domen Novak, David Trontelj, Jan Reven, Žiga Žličar, Luka Polc, Ana Vidic, razrednik, Tamara Lužar, Urša Mišmaš.
2. vrsta*: Gregor Kavčič, Staš Hysz, Danijel Kokalj, Ingrid Marija Kozamernik, Hana Androič, Katarina Maršič.
1. vrsta*: Eva Krebl, Mia Oberstar, Katjuša Nuč, Živa Končan, Tjaša Omahen, Špela Primožič, Maja Vidmar.

4. a razred (razredničarka: Tjaša Novak Lavriša)

3. vrsta*: Luka Goličnik, Patrik Gregorič, Špela Čater, Neža Jakelj, Ema Bešter, Klara Hrovat, Manca Slatnar, Petra Cimerman, Klara Močenik, Marija Krnc.
2. vrsta*: Niko Lahajner, Primož Rajšp, Krištof Kepic, Marija Lucija Kavčič, razredničarka, Urška Eržen, Ana Marinko, Anja Javornik, Špela Jakob, Aljoša Breskvar.
1. vrsta*: Jan Ocepek, Neža Lajevec, Tina Peterman, Nika Zupan, Katja Peternelj, Neža Snoj, Marjeta Jesenko, Ana Kušar, Jakob Merše.

4. b razred (razredničarka: Julijana Dolenšek Vode)

3. vrsta*: Izidor Valič, Luka Osredkar, Lucija Kunavar, Rok Pičman, Manca Prošek, Tilen Tehovnik, Tadej Nered, Tomaž Vitez, Nika Bevc, Ciril Cerovšek, Maša Grm.
2. vrsta*: Filip Lah, Marija Okršlar, Urška Rupar, Lucija Pavlinič, Matevž Semprimožnik, Karin Bojc, Žiga Kosi, Pia Gerbec, Petra Kastelec, Maja Plut, Eva Boc, Nika Pirc, razredničarka.
1. vrsta*: Bine Markelj, Elizabeta Kokalj, Zala Podobnik, Mihaela Žnidaršič, Katja Brlek, Barbara Rodič, Lana Jagodic, Neža Slak, Anja Nose.

 

 

* od leve proti desni