KA101 (2020-2022)


Erasmus+ KA101 (2020–2022): »Asistenca za 21. stoletje«
Po izjemni prvi izkušnji je v šolskem letu 2020/21 Zavod sv. Frančiška Saleškega začel z izvedbo drugega projekta Erasmus+ za šolsko osebje »Asistenca za 21. stoletje«, ki ga je pandemija malce upočasnila. Zasnovali smo ga v želji, da bi s pomočjo novih oblik podajanja in usvajanja znanja učenje naredili privlačnejše ter da bi z uporabo novih tehnologij tako izboljšali privlačnost učnega procesa, da bi mladi v njem želeli biti aktivnejši.
V okviru projekta se bo 12 pedagoških delavcev udeležilo raznolikih izobraževanj v tujini, ki jih bodo pred zaključkom projekta predstavili na diseminacijskem seminarju za zaposlene v Zavodu sv. Frančiška Saleškega. Tako bomo s celotnim kolektivom izmenjali izkušnje, primere dobre prakse in praktično preizkusili usvojene kompetence. S projektom želimo okrepiti in dvigniti motivacijo, nadgrajevati pouk z inovativnimi pristopi, izmenjati izkušnje s kolegi iz drugih držav ter širiti mrežo znanstev v širšem evropskem prostoru.

Skip to content