KA229 (2019–2022)


Erasmus+ KA229 (2019–2022): »Motivirani za angažiranost«

V šolskem letu 2019/2020 je Gimnazija Želimlje s partnersko šolo Colegio Salesiano Santísima Trinidad iz Seville uspešno prijavila skupni dvoletni Erasmus+ projekt »Motivirani za angažiranost«. Glavni poudarki projekta so problematika osipa in spodbujanje aktivnejšega vključevanja dijakov v oblikovanje pedagoškega procesa. V okviru dvoletnega projekta se bo izvedlo več aktivnosti in omogočilo izkušnjo mobilnosti več kot 80 dijakom obeh partnerskih šol.

V šolskem letu 2019/2020 so bile tako izvedene že prve mobilnosti v Sloveniji in Španiji. Utrinek iz obiska v Sevilli si lahko preberete v prispevku za revijo Ognjišče. (povezava)

V januarju 2020 se je izvedla tudi prva izmenjava za profesorje, ki sta se je udeležili mag. Julijana Mary Dolenšek Vode (prof. angleščine) ter Lidija Bavec Flotta (prof. španščine). Vtise o poučevanju na naši partnerski šoli v Sevilli si lahko preberete tukaj.

V začetku oktobra 2021 sta nas v Želimljem obiskali španski profesorici Juana Andrade ter María Chércoles, ki poučujeta na naši partnerski šoli Colegio Trinidad. V času izmenjave (t. i. job shadowing) sta sodelovali pri urah angleščine in španščine, spoznali delovanje Doma Janeza Boska ter obiskali Osnovno šolo Škofljica. Nekaj utrinkov sta profesorici iz Seville objavili na njihovem šolskem Twitterju: povezava.

Ko se je stanje s pandemijo nekoliko umirilo, se je spomladi 2022 zvrstilo veliko izmenjav, kjer so dijaki in profesorji zbirali nove ideje in uporabne metode, s katerimi bi obogatili pedagoški proces obeh partnerskih šol. V začetku marca (8.–15. marec 2022) se je tako v Sevillo odpravila skupina 21 dijakov (15 prvošolcev in 6 maturantk). Istočasno sta svetovalna delavka Špela Potočnik in ravnatelj Doma Janeza Boska Gašper Otrin v sklopu opazovalne prakse za zaposlene (t. i. job shadowing) raziskovala različne vidike delovanja naše partnerske šole in primerjala delovanje obeh ustanov. Nekaj utrinkov z obiska lahko najdete v arhivu fotografij, ki je na naši spletni strani.

Konec marca (28. marec–4. april 2022) nas je v Želimljem obiskala še manjša skupina španskih dijakov s profesorjem Diegom Ramírezom. Hkrati sta bila na opazovalni praksi tudi profesorja športne vzgoje Javier López in Javi J. M. Repiso. Utrinke lahko najdete na našem Facebook profilu.

Ob zaključevanju projekta pa se je že čutilo učinke, da smo postali del Erasmus+ družine.
Že decembra 2021 sta nas v okviru opazovalne prakse obiskala dva profesorja iz Malage, ki sta pri pouku spoznavala delovanje naše ustanove ter opazovala različne pristope aktivnega poučevanja pri angleščini in španščini.
Maja 2022 se je ekipa drugošolcev podala v Celovec, kjer so pri projektu Religions4Peace razvijali kritično miselnost, strategije nenasilne komunikacije in strpnosti.
Ob zaključku šolskega leta pa se nam je pridružila skupina poljskih dijakov, ki je aktivno raziskovala ekologijo ter možnosti okoljskega ozaveščanja in ohranjanja narave pri nas in na Poljskem.

Skip to content