KA229 (2019–2021)

Erasmus+ KA229 (2019–2021): »Motivirani za angažiranost«
V šolskem letu 2019/2020 je Gimnazija Želimlje s partnersko šolo Colegio Salesiano Santísima Trinidad iz Seville uspešno prijavila skupni dvoletni Erasmus+ projekt »Motivirani za angažiranost«. Glavni poudarki projekta so problematika osipa in spodbujanje aktivnejšega vključevanja dijakov v oblikovanje pedagoškega procesa. V okviru dvoletnega projekta se bo izvedlo več aktivnosti in omogočilo izkušnjo mobilnosti več kot 80 dijakom obeh partnerskih šol.
V šolskem letu 2019/2020 so bile tako izvedene že prve mobilnosti v Sloveniji in Španiji. Utrinek iz obiska v Sevilli si lahko preberete v prispevku za revijo Ognjišče. (povezava)

V januarju 2020 se je izvedla tudi prva izmenjava za profesorje, ki sta se je udeležili mag. Julijana Mary Dolenšek Vode (prof. angleščine) ter Lidija Bavec Flotta (prof. španščine). Vtise o poučevanju na naši partnerski šoli v Sevilli si lahko preberete tukaj.