Glasbene dejavnosti

Dijakinje in dijaki Gimnazije Želimlje lahko svoj glasbeni talent razvijajo tako, da se vključijo v enega od pevskih sestavov: pevski zbor 1. letnika, dekliški pevski zbor (DPZ), fantovska vokalna skupina (FVS) in (projektni) mešani mladinski pevski zbor (MeMPZ). Pevke in pevci med šolskim letom s petjem sodelujejo pri različnih dogodkih, pripravijo samostojne koncerte, sodelujejo pri sv. mašah, se odpravijo na večdnevne intenzivne pevske vaje, se udeležijo pevskih revij in tekmovanj ter slovensko pesem občasno ponesejo tudi v tujino.

Zbor 1. letnika

Dijakinje in dijaki 1. letnika se spoznavajo z vokalno glasbo v svoji zasedbi. Namen skupine je uvajanje pevk in pevcev v večglasno petje in spoznavanje osnov vokalne tehnike. Pevski zbor 1. letnika vodi Mirjam Jelnikar.

Mirjam Jelnikar

Fantovska vokalna skupina

Repertoar Fantovske vokalne skupine obsega slovenske ljudske pesmi, »klapske« (dalmatinske) pesmi, spirituale in različne popevke. Vodja skupine je Matej Virtič.

Fantovska vokalna skupina

Dekliški pevski zbor

Dekliški pevski zbor Gimnazije Želimlje je v šolskem letu 2008/2009 uspešno sodeloval v priljubljeni televizijski oddaji na TV Slovenija. Na državni Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi so aprila 2010 prejele zlato plaketo in posebno nagrado za najboljši dekliški pevski zbor tekmovanja; tudi leta 2014 in 2016 so bile »zlate« ter prejele posebno nagrado za »najbolj prepričljivo izvedbo skladbe iz 20. stoletja«. Leta 2017 so posnele glasbeni video z naslovov »Naučil si me živeti«. Novembra 2018 so se udeležile tematsko zaokroženih koncertov imenovanih Sozvočenja, kjer so prejele posebno priznanje za zanimivo sestavo in obrazložitev sporeda (Angeli).

Dekliški pevski zbor
Zborovodkinja Polona Stegu

Mešani mladinski pevski zbor

Mešani mladinski pevski zbor deluje od ustanovitve Gimnazije Želimlje leta 1991. Slovensko pesem so ponesli tudi v tujino: na Poljsko (2001), v Italijo (2002), na avstrijsko Koroško (2005) in v Srbijo (2015). V okviru dobrodelnih koncertov Slomškove ustanove so že večkrat nastopili na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani. Na Reviji mladinskih in otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi so prvič sodelovali leta 2002, leta 2004 pa so osvojili zlato plaketo in naslov najboljšega mešanega mladinskega pevskega zbora tekmovanja. Na Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju so sodelovali dvakrat (leta 2005 in 2007) in osvojili srebrno priznanje. V šolskem letu 2011/2012 je Mešani mladinski pevski zbor začel delovati projektno, priložnostno združijo glasove vse pevke in vsi pevci. Sodelujejo na prireditvi Ritem srca. Izvajajo različne zvrsti glasbe, predvsem duhovno-ritmično, popularno in filmsko glasbo.

Mešani mladinski pevski zbor