Ocenjevalna konferenca

četrtek, 11. januarja 2024
Želimlje, 1291 Želimlje, Slovenija

Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja se bomo profesorji 11. 1. 2024 zbrali na ocenjevalni konferenci in preverili delo dijakov, še zlasti tisto, ki se vrednoti z ocenami.

Skip to content