Matura 2023

Gimnazijski program, ki daje široko izobrazbo, je usmerjen na maturo. Dobri rezultati, ki jih naši dijaki redno dosegajo na maturi, odpirajo dijakom možnost velike izbire med fakultetami. Naši dijaki na maturi povprečno dosegajo veliko število točk (od 21 do 25).

Matura 2023

V letu 2023 so vsi naši maturanti uspešno zaključili 4. letnik in bili tudi uspešno opravili maturo (100 %). Osem maturantov (14,04 %) je bilo zlatih, saj so dosegli 30 ali več točk. To so: Gašper Posedi (34), Matevž Demšar (33), David Demšar (32), Barbara Absec (31),  Klara Demšar (31), Ula Koščak (30), David Kranjc (30) in  Miha Osredkar (30).

Glede na točkovne ocene so naši dijaki od republiških povprečij pri predmetih, ki jih je opravljalo več kot 5 maturantov najbolj izstopali pri slovenščini, nemščini in geografiji.

Jera Kržišnik je med vsemi slovenskimi maturanti dosegla največje število točk na maturitetnem preizkusu iz geografije.

Povprečno število zbranih točk naših maturantov je najvišje doslej v zgodovini Gimnazije Želimlje in znaša 25,8 (spomladanska matura).

Čestitamo in želimo, da bi bili tudi pri vpisu na fakultete prav tako uspešni!

Nekaj primerjav z drugimi šolami (z že nekoliko zastarelimi podatki) pa najdete tukaj.

Skip to content