Matura 2019

Trije od petih želimeljskih zlatih maturantov
Trije od petih želimeljskih zlatih maturantov

Gimnazijski program, ki daje široko izobrazbo, je usmerjen na maturo. Dobri rezultati, ki jih naši dijaki redno dosegajo na maturi, odpirajo dijakom možnost velike izbire med fakultetami. Naši dijaki na maturi povprečno dosegajo veliko število točk (od 21 do 24).

Matura 2019

V letu 2019 imamo pet zlatih maturantov. To so: Špela Jakob (30), Manca Slatnar (30), Jan Ocepek (32), Urška Rupar (33) in Elizabeta Kokalj (33).

Povprečno število zbranih točk naših maturantov je 23,50. Najnižje število doseženih točk na spomladanskem maturitetnem roku je dosegel dijak z 15 točkami.

Velika večina dijakov je bila sprejeta na fakulteto, ki jo je navedla kot prvo izbiro (74,14 %), nekaj na drugo izbiro (24,14 %) in zgolj ena dijakinja (1,72 %) na tretjo izbiro.